Výhra Malé energetické akademie

08.06.2014 00:00
Výhra Malé energetické akademie
Letošní školní rok jsme se zapojili do soutěže Malá energetická akademie, kterou pořádá společnost E-on. Cílem této soutěže je vypracování pěti různých úkolů, které se letos týkaly hybridních automobilů, akumulátorů, tříděného odpadu, spotřeby energie v domácnostech a nerostných zdrojů. Díky tomu jsme se podívali do třídírny odpadů ve Žďáře nad Sázavou, do Stříbrných Hor na pozůstatky těžby stříbra, měřili spotřebu energie našich domácností a rozebírali jsme staré vrtačky a další nářadí. Největší motivací pro nás byla výhra 25 000 Kč v naší kategorii (ve velkých skupinách). Každé kolo soutěže bylo pak vyhodnoceno a jednotlivé body se přičítali do celkového vítězství. Vyhlášení těchto kol probíhala v aquaparcích v Třebíči, Jihlavě a Žďáru nad Sázavou. Na poslední vyhlášení, absolutních vítězů, jsme se 8. června vydali do Třebíče na Indiánské hrátky. Naše kategorie byla vyhlašována jako poslední a tak jsme byli napjati až do poslední chvíle. Nakonec jsme se umístili na vysněném prvním místě a vyhráli ceny za 25 000 Kč. Všichni jsme si odnesli polštáře s hasičským autem a získali jsme velkého plyšového Soptíka jako našeho maskota. Dále jsme vyhráli vzduchovky, trampolínu, tiskárnu a odpadkové koše na třídění odpadu. Všichni jsme byli za vítězství moc rádi a příští rok se soutěže zúčastníme znovu.

 
 
                                            Za Sbor dobrovolných hasičů Najdek - Soptíci