Mladí hasiči

V říjnu roku 2013 byla v Najdeku obnovena činnost mladých hasičů. Pod vedením zkušených a řádně proškolených vedoucích (v práci s dětmi, psychologii, pedagogice), se děti začaly scházet každé pondělí od 17:00-19:00hodin. V nynější době máme již registrováno cca 22 Soptíků. Věkový rozptyl nehraje žádnou roli, a právě proto zde máme děti předškolního věku ale také děti staršího školního věku. Snažíme se, aby si děti navzájem pomáhaly a společně překonávaly překážky, které se jim postaví do života v oddíle. Naplní činností je naučit děti správně uzlovat, správně se orientovat v přírodě – pomocí buzoly či mapy (opět starší pomáhají mladším), mít základní povědomí o „práci“ hasiče, dále se účastníme dvou hasičských soutěží ročně. Během hezkých dní, chodí děti ven a trénují. Jelikož se snažíme, aby byla činnost pestrá a různorodá podnikáme různé aktivity například- s dětmi vyrábíme drobné rukodělné věci, jezdíme do bazénů, do ZOO, navštěvujeme výstavy, které se konají v blízkém okolí. Soptíky jsme letos přihlásily do celoroční soutěže pořádanou RDMKV(RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAJE VYSOČINA) a firmou EON. Děti soutěží ve velké skupině a hrají o ceny v celkové hodnotě 25 000,- (viz.odkaz níže). Dále je naše činnost obohacena o víkendové akce, které jsou nebo budou dětem v průběhu celého roku nabízeny.

Jako vyvrcholení celoroční činnosti máme pro děti naplánovaný letní týdenní tábor, který nebude pouze orientován hasičským směrem ale i turistickým, sportovním. Pro děti je nachystán pestrý program. Veškeré činnosti budou přizpůsobeny věku dětí.

To top